Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Về Bên Mẹ La Vang (Lm Đức Vượng)
 Về bên Mẹ La Vang,chúng con nguyện cầu....
HANHGUITAR upload ngày 13/07/2019
HANHGUITAR upload ngày 13/07/2019
Bộ lễ An Táng (Mỹ Sơn)
 All.. Chúa phán : Ta là sự sống lại...
HANHGUITAR upload ngày 13/05/2019
Cầu Xin Chúa Thánh Thần (T.N Phan - Phương Linh)
 Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm
HANHGUITAR upload ngày 30/04/2019
Tung Hô Tin Mừng CN 3 Phục Sinh Năm C (Vincente Phạm Hạnh)
 Chúa phán: Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 27/04/2019
H_V_NGUYEN upload ngày 27/04/2019
Chúa giàu lòng xót thương (Lm. Vũ Đức Hiệp)
 Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác..
HANHGUITAR upload ngày 08/04/2019
HANHGUITAR upload ngày 08/04/2019
THTM An Táng Mùa Chay
 Lạy Chúa Ki-Tô Ngôi Lời Thiên Chúa....
HANHGUITAR upload ngày 22/03/2019
Lễ An Táng (Hải Ánh)
 Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên...
HANHGUITAR upload ngày 22/03/2019
HANHGUITAR upload ngày 22/03/2019
Thánh Lễ Tình Yêu (Hàn Thư Sinh)
 Trong bữa tiệc ly Chúa làm phép bánh và rượu....
HANHGUITAR upload ngày 17/03/2019
THTM Thứ Tư Lễ Tro (Vincente Phạm Hạnh)
 Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim trong sạch..
H_V_NGUYEN upload ngày 02/03/2019
HANHGUITAR upload ngày 19/02/2019
Điệp khúc THTM Mùa Chay
 Lạy Chúa Ki-Tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen Ngài.
HANHGUITAR upload ngày 19/02/2019
Tung Hô Tin Mừng CN 7 QN Năm C (Vincente Phạm Hạnh)
 Lạy Chúa, lời của Chúa là Thần Trí ...
H_V_NGUYEN upload ngày 16/02/2019
H_V_NGUYEN upload ngày 16/02/2019
Thánh vịnh 50 (Thứ Tư lễ tro) ABC (Thái Nguyên)
 Nguyện xót thương con, theo lòng nhân hậu của Chúa..
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019
Hỡi người hãy nhớ (Kim Long)
 Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro...
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019