Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Khải Hoàn Ca 1 (Nguyễn Duy)
 Nào cảm tạ Chúa, vì Chúa rất nhân từ
THIEN upload ngày 27/02/2024
THIEN upload ngày 26/01/2024
Thánh Vịnh 117 (CN2 PS) (Thanh-Lâm)
 Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất hảo tâm
THIEN upload ngày 24/02/2024
Bài Ca Đức Tin (Ngọc Linh.)
 Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh
THIEN upload ngày 23/02/2024
THIEN upload ngày 27/01/2024
Biết Dâng Gì Hơn (Tường ÂN)
 Xin dâng lên, dâng lên này đây bánh thơm
THIEN upload ngày 23/02/2024
THIEN upload ngày 22/02/2024
TV 136 - Thương Nhớ Si-on (Tường ÂN)
 Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ
THIEN upload ngày 23/02/2024
THIEN upload ngày 23/02/2024
Lời Vọng Tình Yêu (Đỗ Vy Hạ)
 Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu
THIEN upload ngày 03/02/2024
Tình Thương Nhiệm Mầu (Hồng Trần)
 Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời
THIEN upload ngày 25/01/2024
Nhớ Về Tình Mẹ Cha (Trầm Hương, FMSR)
 Chúa tác sinh con vào đời
THIEN upload ngày 19/01/2024
THIEN upload ngày 18/01/2024
Con Vững Tin Nơi Ngài (Viễn Xứ)
 Con vững tin nơi Ngài, là thành lũy vững chắc chở che
THIEN upload ngày 28/12/2023
THIEN upload ngày 28/12/2023
Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 (Đinh Công Huỳnh)
 Tình yêu Thiên Chúa bao la tựa như biển khơi
THIEN upload ngày 28/12/2023
THIEN upload ngày 28/12/2023
Nhớ Về Tình Mẹ (Trầm Hương, FMSR)
 Chúa tác sinh con vào đời
THIEN upload ngày 28/12/2023
Canvê Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh)
 Can vê chiều một trời hoang xơ xác
THIEN upload ngày 28/12/2023
Lời Nguyện Buồn (Phùng Minh Mẫn)
 Này là phận hèn con yếu đuối, dám tìm về nhan Thánh vua cực linh
THIEN upload ngày 28/12/2023