Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)
 Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết ....
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)
 Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
Maria Mẹ Thiên Chúa (Đinh Công Huỳnh)
 Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh vô nhiễm tội nguyên ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)
 Mục đồng vội vã ra đi đến thành Bê-lem ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
Cung Chúc Trinh Vương (Hoài Đức)
 Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
Dâng Chúa Trời (Phanxico)
 Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm, nho chín đỏ ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/10/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 29/10/2021
Bên Mẹ La Vang, Xin Ơn Bình An (Đức Vượng)
 Ngày tháng trôi mau, thế giới vẫn ngóng trông Mẹ thương ...
H_V_NGUYEN upload ngày 16/08/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 16/08/2021
Mẹ về trời (Mi Trầm)
 Mẹ về trời,Mẹ ngự chốn trời cao...
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
Mẹ về trời
 Mẹ về trời,Mẹ ngự chốn trời cao...
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
Kìa Bà nào (Hoàng Hiệp)
 Kìa Bà nào đang tiến lên như...
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
Bộ Lễ KiTô Vua (Cao Minh Thắng)
 Bộ Lễ Kitô Vua - Xin Chúa Thương xót chúng con ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/07/2021
Này Con Đáp Lời (Here I am, Lord) (D. S., S.J)
 Ta là Vua biển trời mênh mang. Ta từng nghe nhân loại kêu vang ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021