Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Thánh Vịnh 32 PS5A (Vũ Thành An)
 Lời Chúa là lời chân chính
H_V_NGUYEN upload ngày 03/08/2019
Về Bên Mẹ La Vang (Lm Đức Vượng)
 Về bên Mẹ La Vang,chúng con nguyện cầu....
HANHGUITAR upload ngày 13/07/2019
HANHGUITAR upload ngày 13/07/2019
Bộ lễ An Táng (Mỹ Sơn)
 All.. Chúa phán : Ta là sự sống lại...
HANHGUITAR upload ngày 13/05/2019
Cầu Xin Chúa Thánh Thần (T.N Phan - Phương Linh)
 Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm
HANHGUITAR upload ngày 30/04/2019
Tung Hô Tin Mừng CN 3 Phục Sinh Năm C (Vincente Phạm Hạnh)
 Chúa phán: Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 27/04/2019
H_V_NGUYEN upload ngày 27/04/2019
Chúa giàu lòng xót thương (Lm. Vũ Đức Hiệp)
 Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác..
HANHGUITAR upload ngày 08/04/2019
HANHGUITAR upload ngày 08/04/2019
THTM An Táng Mùa Chay
 Lạy Chúa Ki-Tô Ngôi Lời Thiên Chúa....
HANHGUITAR upload ngày 22/03/2019
Lễ An Táng (Hải Ánh)
 Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên...
HANHGUITAR upload ngày 22/03/2019
HANHGUITAR upload ngày 22/03/2019
Thánh Lễ Tình Yêu (Hàn Thư Sinh)
 Trong bữa tiệc ly Chúa làm phép bánh và rượu....
HANHGUITAR upload ngày 17/03/2019
THTM Thứ Tư Lễ Tro (Vincente Phạm Hạnh)
 Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim trong sạch..
H_V_NGUYEN upload ngày 02/03/2019
HANHGUITAR upload ngày 19/02/2019
Điệp khúc THTM Mùa Chay
 Lạy Chúa Ki-Tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen Ngài.
HANHGUITAR upload ngày 19/02/2019
Tung Hô Tin Mừng CN 7 QN Năm C (Vincente Phạm Hạnh)
 Lạy Chúa, lời của Chúa là Thần Trí ...
H_V_NGUYEN upload ngày 16/02/2019
H_V_NGUYEN upload ngày 16/02/2019
Thánh vịnh 50 (Thứ Tư lễ tro) ABC (Thái Nguyên)
 Nguyện xót thương con, theo lòng nhân hậu của Chúa..
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019