Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Bên Mẹ La Vang, Xin Ơn Bình An (Đức Vượng)
 Ngày tháng trôi mau, thế giới vẫn ngóng trông Mẹ thương ...
H_V_NGUYEN upload ngày 16/08/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 16/08/2021
Mẹ về trời (Mi Trầm)
 Mẹ về trời,Mẹ ngự chốn trời cao...
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
Mẹ về trời
 Mẹ về trời,Mẹ ngự chốn trời cao...
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
Kìa Bà nào (Hoàng Hiệp)
 Kìa Bà nào đang tiến lên như...
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
HANHGUITAR upload ngày 01/08/2021
Bộ Lễ KiTô Vua (Cao Minh Thắng)
 Bộ Lễ Kitô Vua - Xin Chúa Thương xót chúng con ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/07/2021
Này Con Đáp Lời (Here I am, Lord) (D. S., S.J)
 Ta là Vua biển trời mênh mang. Ta từng nghe nhân loại kêu vang ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxico)
 Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta (Trần Minh Hứa)
 Bồ câu hỡi em ơi em có hay? Mùa xuân đã ....
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình (Phanxico)
 Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 24/01/2021
Ba Vua Phương Đông (Đinh Công Huỳnh)
 Kìa xem trên trời lấp lánh vì sao, chỉ lối Ba Vua đến hang lừa sâu ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/12/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 29/12/2020
Ba Vua Đăng Trình (Ngọc Linh.)
 Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu trần gian bừng sáng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/12/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 29/12/2020
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (1 Bè)
 Hôm nay giáo hội....
HANHGUITAR upload ngày 12/12/2020