Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Lạy Chúa Thánh Thần. (Thành Tâm)
 Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân
THIEN upload ngày 09/05/2023
Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)
 Thánh Thần khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong
THIEN upload ngày 08/05/2023
Bao La Tình Chúa (Giang Ân)
 Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình
THIEN upload ngày 08/05/2023
THIEN upload ngày 08/05/2023
Tung Hô Tin Mừng CN 5 Phục Sinh Năm A
 Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống ...
H_V_NGUYEN upload ngày 06/05/2023
H_V_NGUYEN upload ngày 06/05/2023
Cầu Cho Cha Mẹ 9 (Phanxico)
 Này chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha ...
H_V_NGUYEN upload ngày 20/02/2023
H_V_NGUYEN upload ngày 20/02/2023
Thánh Vịnh 26 (CN3TNA) - Kim Long
 Chúa là ánh sáng, là đấng cứu độ tôi
THIEN upload ngày 13/01/2023
THIEN upload ngày 13/01/2023
Mùa Xuân Yêu Thương (Trần Công)
 Một mùa xuân mới đã về trên khắp gian trần
THIEN upload ngày 06/01/2023
THIEN upload ngày 06/01/2023
Đêm Bình An *** (Nguyễn Quốc Huy)
 Giữa đêm đông lạnh, chốn hoang cô quạnh
THIEN upload ngày 05/12/2022
THIEN upload ngày 05/12/2022
Đêm Bình An (Nguyễn Quốc Huy)
 Giữa đêm đông lạnh, chốn hoang cô quạnh
THIEN upload ngày 05/12/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
Để Chúa Đến (Lm. Nguyễn Duy)
 Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa
THIEN upload ngày 30/11/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022