Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình (Phanxico)
 Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 23/01/2021
Ba Vua Phương Đông (Đinh Công Huỳnh)
 Kìa xem trên trời lấp lánh vì sao, chỉ lối Ba Vua đến hang lừa sâu ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
Ba Vua Đăng Trình (Ngọc Linh.)
 Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu trần gian bừng sáng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (1 Bè)
 Hôm nay giáo hội....
HANHGUITAR upload ngày 12/12/2020
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (1 Bè) (Nguyen Quang Huy)
 Hôm nay giáo hội....
HANHGUITAR upload ngày 12/12/2020
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (1 Bè) (Nguyễn Quang Huy)
 Hôm nay giáo hội....
HANHGUITAR upload ngày 03/12/2020
Thánh Vịnh 103 (Mồng 3 Tết) (Thái Nguyên)
 Lạy Chúa Thiên Chúaờ,Chúa rất cao vời..
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
Bụi Tro (Liên Bình Định)
 Người ơi hỡi người ơi! Hãy nhớ...
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
Cho Con Khát Khao (Đinh Công Huỳnh&Huỳnh Minh Kỳ)
 Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát...
HANHGUITAR upload ngày 23/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 23/01/2020
Tung hô Tin Mừng Lễ Nến (feb. 02) (Vincente Phạm Hạnh)
 Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân...
HANHGUITAR upload ngày 13/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 13/01/2020
Mẹ Là Mùa Xuân (Hùng Lân)
 Ôi Ma-ri-a Mẹ là mùa xuân ánh sáng Mẹ là cửa son đền vàng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 12/01/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 12/01/2020
Thánh vịnh 23 Người là ai? (Đức Mẹ dâng con) (2-2) (Lm Bùi Ninh)
 Hỡi cửa đền hãy cất cao lên,..
HANHGUITAR upload ngày 02/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 02/01/2020