Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát Upload
 
Tìm chữ:
trong: Tên bài hát Lời đầu
Tên Tác Giả:
1. Điền một phần tên bài hát hoặc lời đầu của bài hát bạn muốn tiền vào ô Tìm chữ
2. Rồi nhấn Enter hoặc click vào nút Tìm

Một số hướng dẫn để có kết quả tìm kiếm thêm chính xác:
* Điền vào ô tên tác giả bài hát nếu biết
* hoặc bạn có thể dùng ô tên tác giả để lọc ra tất cả những bài do chính tác giả đó sáng tác (không cần phải điền vào ô tìm chữ)

** Bạn có thể phối hợp dùng từ OR, NOT và dấu nháy kép (") như các ví dụ sau:
 • Nếu muốn tìm những bài có cả cụm từ dâng lên chúa, thì dùng ngoặc kép cho cả cụm từ:
  Tìm chữ: "dâng lên Chúa"
  Nếu không có ngoặc kép thì danh sách tìm thấy sẽ gồm những bài có đủ 3 từ: dâng, lên và Chúa (mà không cần phải liền nhau).
 • Giả sử bạn cần tìm các bài có từ Mẹ hoặc từ Maria, thì điền vào ô như sau:
  Tìm chữ: Mẹ OR Maria
  Thì kết quả sẽ gồm những bài có tên (hoặc lời đầu) có một trong hai chữ Mẹ hoặc Maria
  - Nếu không có chữ OR ở giữa, thì kết quả sẽ là những bài vừa có từ Mẹ vừa có từ Maria.
 • Chữ NOT được dùng trong những trường hợp bạn cần loạt bớt một số kết quả không cần thiết, ví dụ nếu bạn điền vào:
  Tìm chữ: Mẹ NOT Maria
  Thì kết quả sẽ gồm những bài có tên (hoặc lời đầu) có chữ Mẹ nhưng không có chữ Maria.