Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Trở Về Bên Chúa 2 (Lm. Nguyễn Văn Tuyên)
 Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn ...
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
Khúc Cảm Tạ (Mai Nguyên Vũ)
 Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã ...
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
Nữ Vương Mùa Xuân (Lm. Vũ Mộng Mơ)
 Đông qua mau trúc xinh nghiêng nghiêng đợi chờ ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)
 Hòa lời tụng ca mừng Tân Niên Chúa ban ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
Chúa Mùa Xuân (Thái Nguyên)
 Mùa xuân lại đến cho hoa lá khoe tươi cho muôn người ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)
 Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết ....
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)
 Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
Maria Mẹ Thiên Chúa (Đinh Công Huỳnh)
 Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh vô nhiễm tội nguyên ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)
 Mục đồng vội vã ra đi đến thành Bê-lem ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
Cung Chúc Trinh Vương (Hoài Đức)
 Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
Dâng Chúa Trời (Phanxico)
 Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm, nho chín đỏ ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/10/2021