Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Thánh Vịnh 103 (Mồng 3 Tết) (Thái Nguyên)
 Lạy Chúa Thiên Chúaờ,Chúa rất cao vời..
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
Bụi Tro (Liên Bình Định)
 Người ơi hỡi người ơi! Hãy nhớ...
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
Cho Con Khát Khao (Đinh Công Huỳnh&Huỳnh Minh Kỳ)
 Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát...
HANHGUITAR upload ngày 23/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 23/01/2020
Tung hô Tin Mừng Lễ Nến (feb. 02) (Vincente Phạm Hạnh)
 Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân...
HANHGUITAR upload ngày 13/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 13/01/2020
Mẹ Là Mùa Xuân (Hùng Lân)
 Ôi Ma-ri-a Mẹ là mùa xuân ánh sáng Mẹ là cửa son đền vàng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 12/01/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 12/01/2020
Thánh vịnh 23 Người là ai? (Đức Mẹ dâng con) (2-2) (Lm Bùi Ninh)
 Hỡi cửa đền hãy cất cao lên,..
HANHGUITAR upload ngày 02/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 02/01/2020
Nguồn Ánh Sáng
 Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường, đoàn chúng con tiến về nhà Cha ...
H_V_NGUYEN upload ngày 02/01/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 02/01/2020
Nguồn Ánh Sáng (Mi Trầm)
 Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường, đoàn chúng con tiến về nhà Cha ...
H_V_NGUYEN upload ngày 02/01/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 02/01/2020
Tình Yêu Chúa Đã Đến (Trầm Hương, FMSR)
 Tình yêu Chúa đã đến với con người...
HANHGUITAR upload ngày 10/12/2019
HANHGUITAR upload ngày 28/11/2019
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Đoàn Minh&Hoàng Kim Tốt)
 Này đây một Trinh Nữ sẽ thụ thai...
HANHGUITAR upload ngày 19/11/2019
HANHGUITAR upload ngày 19/11/2019