Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Này Con Đáp Lời (Here I am, Lord) (D. S., S.J)
 Ta là Vua biển trời mênh mang. Ta từng nghe nhân loại kêu vang ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxico)
 Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta (Trần Minh Hứa)
 Bồ câu hỡi em ơi em có hay? Mùa xuân đã ....
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/07/2021
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình (Phanxico)
 Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 23/01/2021
Ba Vua Phương Đông (Đinh Công Huỳnh)
 Kìa xem trên trời lấp lánh vì sao, chỉ lối Ba Vua đến hang lừa sâu ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
Ba Vua Đăng Trình (Ngọc Linh.)
 Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu trần gian bừng sáng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
H_V_NGUYEN upload ngày 28/12/2020
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (1 Bè)
 Hôm nay giáo hội....
HANHGUITAR upload ngày 12/12/2020
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (1 Bè) (Nguyen Quang Huy)
 Hôm nay giáo hội....
HANHGUITAR upload ngày 12/12/2020
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (1 Bè) (Nguyễn Quang Huy)
 Hôm nay giáo hội....
HANHGUITAR upload ngày 03/12/2020
Thánh Vịnh 103 (Mồng 3 Tết) (Thái Nguyên)
 Lạy Chúa Thiên Chúaờ,Chúa rất cao vời..
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
Bụi Tro (Liên Bình Định)
 Người ơi hỡi người ơi! Hãy nhớ...
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 29/01/2020
Cho Con Khát Khao (Đinh Công Huỳnh&Huỳnh Minh Kỳ)
 Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát...
HANHGUITAR upload ngày 23/01/2020
HANHGUITAR upload ngày 23/01/2020