Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Mình Máu Thánh (Thu Lâm)
 Ôi Cha yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022
Tri Ân Tình Chúa (Ngọc Linh.)
 Tình Chúa như áng mây trôi. Tình Chúa như gió lên khơi ...
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022
Trở Về Bên Chúa 2 (Lm. Nguyễn Văn Tuyên)
 Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn ...
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
Khúc Cảm Tạ (Mai Nguyên Vũ)
 Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã ...
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 21/02/2022
Nữ Vương Mùa Xuân (Lm. Vũ Mộng Mơ)
 Đông qua mau trúc xinh nghiêng nghiêng đợi chờ ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)
 Hòa lời tụng ca mừng Tân Niên Chúa ban ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
Chúa Mùa Xuân (Thái Nguyên)
 Mùa xuân lại đến cho hoa lá khoe tươi cho muôn người ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 29/01/2022
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)
 Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết ....
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)
 Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời
H_V_NGUYEN upload ngày 18/12/2021
Maria Mẹ Thiên Chúa (Đinh Công Huỳnh)
 Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh vô nhiễm tội nguyên ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021
Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)
 Mục đồng vội vã ra đi đến thành Bê-lem ...
H_V_NGUYEN upload ngày 17/12/2021