Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Về Bên Chúa (Phùng Minh Mẫn)
 Như nai rừng đang khát mong về suối trong ngọt ngào
THIEN upload ngày 13/09/2023
THIEN upload ngày 31/05/2023
THIEN upload ngày 31/05/2023
Bước Vào Nhà Chúa (Phanxico)
 Tay trong tay bước vào nhà Chúa ...
H_V_NGUYEN upload ngày 09/09/2023
H_V_NGUYEN upload ngày 09/09/2023
H_V_NGUYEN upload ngày 09/09/2023
Vì Ngoài Chúa Ra (Phùng Minh Mẫn)
 Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thành lũy vững bền
THIEN upload ngày 24/07/2023
THIEN upload ngày 13/06/2023
THIEN upload ngày 13/06/2023
Thánh Vịnh 135 (Bùi Ninh)
 Cùng tạ ơn Thiên Chúa luôn nhân từ
THIEN upload ngày 22/07/2023
THIEN upload ngày 22/07/2023
Thánh Vịnh 135 (Kim Long)
 Hãy tạ ơn Chúa bởi vì Người nhân từ...
THIEN upload ngày 22/07/2023
Cảm Mến Ân Tình (Phùng Minh Mẫn)
 Những ân tình Chúa dành cho con, quá dư đầy không còn chi hơn
THIEN upload ngày 14/06/2023
THIEN upload ngày 14/06/2023
Tình Chúa Yêu Con (Giang)
 Tình Chúa yêu con như thái sơn vời vợi đỉnh cao
THIEN upload ngày 13/06/2023
THIEN upload ngày 13/06/2023
Lạy Chúa Thánh Thần. (Thành Tâm)
 Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân
THIEN upload ngày 10/05/2023
Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)
 Thánh Thần khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong
THIEN upload ngày 08/05/2023
Bao La Tình Chúa (Giang Ân)
 Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình
THIEN upload ngày 08/05/2023
THIEN upload ngày 08/05/2023