Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Cầu Cho Cha Mẹ 9 (Phanxico)
 Này chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha ...
H_V_NGUYEN upload ngày 20/02/2023
H_V_NGUYEN upload ngày 20/02/2023
Thánh Vịnh 26 (CN3TNA) - Kim Long
 Chúa là ánh sáng, là đấng cứu độ tôi
THIEN upload ngày 13/01/2023
THIEN upload ngày 13/01/2023
Mùa Xuân Yêu Thương (Trần Công)
 Một mùa xuân mới đã về trên khắp gian trần
THIEN upload ngày 06/01/2023
THIEN upload ngày 06/01/2023
Đêm Bình An *** (Nguyễn Quốc Huy)
 Giữa đêm đông lạnh, chốn hoang cô quạnh
THIEN upload ngày 05/12/2022
THIEN upload ngày 05/12/2022
Đêm Bình An (Nguyễn Quốc Huy)
 Giữa đêm đông lạnh, chốn hoang cô quạnh
THIEN upload ngày 05/12/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
Để Chúa Đến (Lm. Nguyễn Duy)
 Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa
THIEN upload ngày 30/11/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
Để Chúa Đến
 Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa
THIEN upload ngày 30/11/2022
THIEN upload ngày 30/11/2022
Mình Máu Thánh (Thu Lâm)
 Ôi Cha yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022
Tri Ân Tình Chúa (Ngọc Linh.)
 Tình Chúa như áng mây trôi. Tình Chúa như gió lên khơi ...
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022
H_V_NGUYEN upload ngày 08/06/2022