Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

.: Quên Mật Mã :.
Tên Đăng Nhập:
»» Quy trình lấy lại mật mã:
  1. Nhập tên đăng nhập (nickname) của bạn vào ô trên
  2. Nhấn nút "Quên Mật Mã".
    * Website sẽ gửi một email trong đó có kèm theo một đường dẫn (link) đặc biệt.
  3. Click vào đường dẫn đó, website sẽ cho phép bạn nhập một mật mã mới.
  4. Nhập mật mã mới và nhấn nút "Thay Đổi Mật Mã"
    * Website sẽ thay đổi mật mã cũ (mà bạn đã quên) bằng mật mã mới.
  5. Dùng mật mã mới để đăng nhập vào account của bạn.