Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 25 tháng 07 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 17 Quanh Năm B - Phép lạ bánh và cá
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Lục Huyền Cầm Tấu Vang - Tv.70   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 144*   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 17 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Như Lễ Tế Tình Yêu   mp3   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Cùng Đem Tin Mừng   mp3 pdf

Thứ Bảy, 31 tháng 07 năm 2021
 Lễ thứ Bảy - Lễ Cưới lúc 12 PM
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta   mp3 pdf
Đáp Ca: Vinh Phúc Th.v. 127   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Cưới   mp3 pdf
Dâng Lễ: Này Con Đáp Lời (Here I am, Lord)   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Nguyện Cầu Cho Nhau   mp3 pdf
Kết Lễ: Diễm Tình Ca 3   mp3 pdf

Chúa Nhật, 01 tháng 08 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 18 Quanh Năm B - Đức Ki-Tô là bánh ban sự sống
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cửa Công Chính.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 77   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 18 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Bài Ca Hiệp Nhất.   mp3 pdf
Kết Lễ: Nguồn Cậy Trông   mp3 pdf