Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 07 tháng 06 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật thứ 9 sau PS Năm A - Thiên Chúa Ba Ngôi
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vinh Quang Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Ca Đanien   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Dâng Lễ: Nén Hương Con Dâng   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Thiên Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Ngợi Khen Cha   mp3 pdf

Chúa Nhật, 14 tháng 06 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật thứ 11 Năm A - Kính Mình Máu Thánh Chúa ( Father day)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Tiệc Thánh Nhiệm Mầu   mp3 pdf
Đáp Ca: Hãy Ngợi Khen - Tv. 147   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Chúa Chiều Xưa   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf

Chúa Nhật, 21 tháng 06 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật thứ 12 Năm A - Mạnh dạn tuyên xưng đức tin
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trước Nhan Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 68   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 27 QN Năm B   mp3   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Dâng Cha.   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Cho Con Vững Tin   mp3 pdf
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm   mp3 pdf