Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 14 tháng 08 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 20 Quanh Năm C - Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Đền Thánh.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 39   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 20 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Cho Con Vững Tin   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Vâng   mp3 pdf

Thứ Sáu, 19 tháng 08 năm 2022
 Lễ Chủ Đề Lòng Thương Xót Chúa - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang - Ca Đoàn Niềm Tin và Ca Đoàn Tổng Hợp
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 106   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 Quanh Năm Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 6   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Đừng Bỏ Con Chúa Ơi   mp3 pdf
  Trong Trái Tim Chúa.   mp3 pdf
Kết Lễ: Lòng Thương Xót Chúa   mp3 pdf
Ghi chú: Nếu lễ hôm đó đông, mình sẽ hát thêm bài Trong Trái Tim Chúa cho hiệp lễ. 

Chúa Nhật, 28 tháng 08 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 22 Quanh Năm C - Hãy sống khiêm nhu
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Reo Vui Mừng   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 67 - Vì Yêu Thương   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 22 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Trọn Cuộc Đời   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Cho Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Ra Về Có Chúa   mp3 pdf