Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 02 tháng 04 năm 2023
 Lễ Chúa Nhât 6 Mùa Chay (Lễ Lá) - Vinh Quang và Thâp Giá
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Thánh Điện (Lễ Lá)   mp3 pdf
Đáp Ca: Lạy Chúa Con Thờ- Th.v 21   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN Lễ Lá và Thứ Sáu T.Th.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 6   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Con Đường Ngài Đã Đi Qua   mp3 pdf
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con   mp3 pdf

Thứ Năm, 06 tháng 04 năm 2023
 Lễ Thứ 5 Tuần Thánh, Lễ Tiệc Ly
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương   mp3 pdf
Đáp Ca: Chén Chúc Tụng-Thánh Vịnh 115   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh   mp3 pdf
  Luật Yêu Thương   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Chúa Chiều Xưa   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Chúa Trong Lòng Con   mp3 pdf
  Cùng Ăn Một Tấm Bánh-Cùng Uống Một Chén Thánh pdf
  Thờ Lạy Chúa   mp3 pdf
  Phút Linh Thiêng   mp3 pdf
  Đây Phép Nhiệm Mầu   mp3 pdf
  Nếu Có Thể   mp3 pdf
  Quỳ Trước Thánh Thể   mp3   mp3 pdf pdf
Ghi chú: "Luật Yêu Thương" Hát vào lúc Nghi Thức Rửa Chân.
"Chua Trong Lòng Con", "Cùng Ăn Một Tấm Bánh" Hát cho Hiệp Lễ.
Những bài còn lại sau hiệp lễ sẽ được hát trong giờ Chầu Thánh Thể.  

Chúa Nhật, 09 tháng 04 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật Phục Sinh - Hãy Vui Mừng Vì Chúa Sống Lại
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đức KiTô Đã Phục Sinh   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 117 - Ngày Chúa Lập Ra   mp3 pdf
  Hoan Ca Phục Sinh   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 1 Phục Sinh A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Vẹn Toàn   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mừng Chúa Phục Sinh   mp3 pdf
Kết Lễ: Chúa Đã Sống Lại   mp3 pdf