Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 07 tháng 03 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay - Tuân giữ giới luật và nhiệt thành nhà Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Trở Về.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 9   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vươn Cao Linh Hồn   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Lạy Thánh Giuse.   mp3 pdf

Chúa Nhật, 14 tháng 03 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay - Chúa là Đấng Cứu độ. Đổi giờ: vặn đồng hồ lên một giờ: 2:00AM --> 3:00AM
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Kinh Đầu Lễ   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xin Thương Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Lạy Thánh Giuse   mp3 pdf pdf
Ghi chú: Đổi giờ (Forward), vặn đồng hồ lên mốt giờ: 2:00AM sẽ thành 3:00AM 

Chúa Nhật, 21 tháng 03 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay - Hy sinh mạng sống, Sự chết làm phát sinh hoa quả
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Sám Hối 5   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng 6   mp3   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Bánh Trường Sinh   mp3 pdf
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia   mp3 pdf