Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 29 tháng 11 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng Năm B - Chờ đợi trong tỉnh thức
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trời cao   mp3 pdf
Dâng Lễ: Cùng Dâng Lên   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Hãy Tỉnh Thức   mp3 pdf
Kết Lễ: Trong An Bình   mp3 pdf

Chúa Nhật, 06 tháng 12 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm B - Chúa sắp đến, hãy dọn đường cho Người
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trong Rừng Sâu   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 9   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mưa Vị Công Chính   mp3 pdf
Kết Lễ: Dâng Mẹ   mp3 pdf

Chúa Nhật, 13 tháng 12 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng Năm B - Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trời cao   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mừng Vui Lên   mp3 pdf
Kết Lễ: Mẹ Đầy Ơn Phúc   mp3 pdf