Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 03 tháng 03 năm 2024
 Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay B - Tuân Giữ giới luật và nhiệt thành nhà Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Trở Về.   mp3 pdf
Đáp Ca: Lời Ban Sự Sống - Th. v 18.   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 3 Mùa Chay năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 9   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xin Thương Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Lạy Thánh Giuse.   mp3 pdf
  Điệp khúc THTM Mùa Chay   mp3
Ghi chú: Các Chúa Nhật trong mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia. Trước (và sau)THTM, thay vì Alleluia, sẽ hát câu: "Lạy Chúa Ki-Tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen Ngài". 

Chúa Nhật, 10 tháng 03 năm 2024
 Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay B - Chúa là Đấng cứu độ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Kinh Đầu Lễ   mp3 pdf
Đáp Ca: TV 136 - Thương Nhớ Si-on   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 4 Mùa Chay Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Lời Vọng Tình Yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Lạy Thánh Giuse   mp3 pdf pdf

Chúa Nhật, 17 tháng 03 năm 2024
 Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay B - Hy Sinh mạng sống, sự chết làm phát sinh hoa quả
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Sám Hối 5   mp3 pdf
Đáp Ca: Trái Tim Tinh Tuyền- Th.v 50   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 5 Mùa Chay Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng 6   mp3   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Canvê Chiều Buồn   mp3 pdf
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia   mp3 pdf