Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 30 tháng 06 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 13 Quanh Năm C - Từ bỏ mọi sự theo Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Ngợi Ca.   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa Là Gia Nghiệp Th.v 15   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 13 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Lễ Yêu Thương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai.   mp3 pdf
Kết Lễ: Bài ca Dâng Mẹ   mp3 pdf

Chúa Nhật, 07 tháng 07 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 14 Quanh Năm C - Đi rao giảng Tin Mừng
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Đời.   mp3 pdf
Đáp Ca: Muôn Dân Hỡi   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 14 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xin Hãy Sai Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Đi   mp3 pdf pdf

Chúa Nhật, 14 tháng 07 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật 15 QN C - Đối xử nhân hậu với tha nhân ( Đệ tứ Chu niên GX)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Lên Đền Thánh.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 68. CN15Năm C   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 15 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Con Gặp Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ   mp3 pdf