Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 13 tháng 06 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 11 Quanh Năm B - Sự thất bại của ma quỷ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Đền Thánh.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Ngài   mp3 pdf
Kết Lễ: Sống Có Mẹ.   mp3 pdf

Chúa Nhật, 20 tháng 06 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 12 Quanh Năm B - Từ nhỏ bé tâm thường đến trọng đại cao sang - Father Day
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Thánh Vịnh 89 - Từ Sớm Mai   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình yêu mến   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Trong Cánh Tay Ngài (Tv.30)   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf

Chúa Nhật, 27 tháng 06 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 13 Quanh Năm B - Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Ngợi Ca.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Con Chỉ Là Tạo Vật   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh Trần Gian   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Vâng   mp3 pdf