Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 12 tháng 02 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật Thứ 6 Quanh Năm A - Luật mới của Chúa kiện toàn cho luật cũ.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nhanh Lên Nào.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 118 (CN6TNA)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 6 QN Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Con Dâng.   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xin Chỉ Cho Con (TV 24)   mp3 pdf
Kết Lễ: Trong An Bình   mp3 pdf
  Chúa Chăn Nuôi Tôi (3) Th.v 22   mp3 pdf
Ghi chú: Bài "Chúa Chăn Nuôi Tôi 3" sẽ được hát lúc Cha xức dầu cho cộng đoàn 

Chúa Nhật, 19 tháng 02 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật Thứ 7 Quanh Năm A - Hãy yêu thương kẻ thù, sống bằng yêu thương
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cửa Công Chính.   mp3 pdf
Đáp Ca: Đấng Từ Bi - Tv. 102   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 7 QN Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Con Gặp Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf

Chúa Nhật, 26 tháng 02 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Chúa Chịu Cám Dỗ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Quay Về.   mp3 pdf
Đáp Ca: Xin Dủ Lòng Thương (TV. 50)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 1 Mùa Chay Năm B   mp3 pdf pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 6   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Con Nay Trở Về   mp3 pdf
Kết Lễ: Về Bến Thiên Đàng   mp3 pdf