Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 25 tháng 08 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 21 Quanh Năm C - Sống trọn lành để được cứu độ.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Ngàn Dân Ơi.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 116   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 23 Qn Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình yêu mến   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Con Tin Chúa Ơi   mp3 pdf
Kết Lễ: Lạy Đức Mẹ La Vang   mp3 pdf

Chúa Nhật, 01 tháng 09 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 22 Quanh Năm C - Hãy sống khiêm nhu
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Reo Vui Mừng   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 67 - Vì Yêu Thương   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 22 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Trọn Cuộc Đời   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Cho Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Ra Về Có Chúa   mp3 pdf

Chúa Nhật, 08 tháng 09 năm 2019
 Lễ Chú Nhật thứ 23 Quanh Năm C - Bỏ mọi sự để theo Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trèo Lên Cao Sơn   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 89- Nơi Con Nương Thân   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 23 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Theo Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con   mp3 pdf