Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 03 tháng 07 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 14 Quanh Năm C - Đi rao giảng tin mừng
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Đời.   mp3 pdf
Đáp Ca: Muôn Dân Hỡi   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 14 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu.   mp3 pdf
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Đi   mp3 pdf pdf

Chúa Nhật, 10 tháng 07 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 15 Quanh Năm C - Đói xử nhân hậu với tha nhân - Kỷ niệm 7 năm Cung Hiến Thánh Đường
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Lên Đền Thánh.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 68. CN15Năm C   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 15 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Con Gặp Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Giáo Xứ Tạ Ơn   mp3 pdf

Chúa Nhật, 17 tháng 07 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 16 Quanh Năm C - Lắng nghe tiếng Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hành Trang Người Trẻ   mp3 pdf
Đáp Ca: Trong Nhà Người   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 16 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lời Thiêng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Lắng Nghe Tiếng Chúa.   mp3 pdf
Kết Lễ: Nguồn Cậy Trông   mp3 pdf