Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Thứ Bảy, 22 tháng 02 năm 2020
 Lễ Thánh lễ An Táng LH Phê-rô Nguyễn
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Lễ An Táng   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa Chăn Nuôi Tôi (3) Th.v 22   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 5 Mùa Chay Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Cậy Trông   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Hy Lễ Cuối Cùng   mp3 pdf
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình   mp3 pdf
Ghi chú: Lễ phát tang và cầu nguyện chiều thứ sáu 21/2/2020 lúc 5Pm Và lễ an táng ngày thứ bảy lúc 10.00Am tại nhà quàn Mountain view. Cầu cho Linh hồn Phê-rô Nguyễn Ngọc Ẩn , em trai của chị Thanh (Thi) 

Chúa Nhật, 23 tháng 02 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật Thứ 7 Quanh Năm A - Hãy yêu thương kẻ thù, sống bằng yêu thương.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cửa Công Chính.   mp3 pdf
Đáp Ca: Đấng Từ Bi - Tv. 102   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 7 QN Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Con Gặp Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf

Thứ Tư, 26 tháng 02 năm 2020
 Lễ Thứ Tư Lễ Tro Năm A,B,C - Cầu nguyện trong khiêm hạ (Hát lễ 8.00 pm) lễ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Con Vươn Hồn Lên   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh vịnh 50 (Thứ Tư lễ tro) ABC   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ăn Cùng Tấm Bánh-Uống Cùng Chén Thánh   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia   mp3 pdf
  Bụi Tro   mp3 pdf
  Hãy Quay Về.   mp3 pdf
  Kinh Chay   mp3 pdf