Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 28 tháng 04 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh ABC - Phúc cho những ai không thất mà tin (Kính Lòng Thương Xót Chúa)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui   mp3 pdf
Đáp Ca: Hãy Cảm Tạ Chúa (Thánh Vịnh 117)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 Phục Sinh   mp3 pdf pdf
Dâng Lễ: Tiến Ca Phục Sinh   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tôma, Hãy Tin   mp3 pdf
Kết Lễ: Chúa giàu lòng xót thương   mp3 pdf