Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 19 tháng 09 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 25 Quanh Năm B - Sống khiêm hạ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Thúc Trống Lên   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 53.Chúa Đỡ Nâng   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 25 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vì Chúa Là Tình Yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Vâng   mp3 pdf

Chúa Nhật, 26 tháng 09 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 26 Quanh Năm B - Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 18B Giới Răn Chúa   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 26 Qn Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Trong Cánh Tay Ngài (Tv.30)   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Sống Đức Tin Như Mẹ   mp3 pdf