Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 04 tháng 12 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm A - Hãy ăn năn sám hối vì nước trời gần đến
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trong Rừng Sâu   mp3 pdf
Đáp Ca: Triều Đại Người - Thánh Vịnh 71   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 1 Mùa Vọng Năm A-B-C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Dâng Cha.   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mưa Vị Công Chính   mp3 pdf
Kết Lễ: Sống Đức Tin Như Mẹ   mp3 pdf
  Để Chúa Đến   mp3 pdf
  Đêm Bình An   mp3 wma pdf
Ghi chú: Anh chị xem bài mới để CN mình tập cho nhanh 

Chúa Nhật, 11 tháng 12 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng Năm A - Hãy vui mừng vì Chúa gần đến
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đổ Sương Mai   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 145   mp3   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 Mùa Vọng Năm A-B-C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Lễ Con Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vì Chúa Sẽ Đến   mp3 pdf
Kết Lễ: Bài ca Dâng Mẹ   mp3 pdf
  Để Chúa Đến   mp3 pdf
  Đêm Bình An   mp3 wma pdf
Ghi chú: Anh chị xem bài mới để CN mình tập cho nhanh 

Chúa Nhật, 18 tháng 12 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng Năm A - Chúa sinh ra bởi người nữ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vui Lên   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa Sẽ Ngự Vào- Thánh Vịnh 23   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vong Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Kính Dâng Người   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mừng Vui Lên   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Vâng   mp3 pdf
  Để Chúa Đến   mp3 pdf
  Đêm Bình An   mp3 wma pdf
Ghi chú: Anh chị xem bài mới để CN mình tập cho nhanh