Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátTác GiảDownload
 Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành
Lm. Nguyễn Duy mp3 (4940KB) pdf (39KB)
 Dâng Người bánh rượu í a thơm nồng
Phanxico mp3 (3407KB) pdf (43KB)
 Chúa ơi,từ đây trọn đời con ước nguyện dâng hiến Chúa
mp3 (4067KB) pdf (34KB)
 Xuân sang hoa tươi mầu
Nguyễn Duy mp3 (4838KB) pdf (45KB)
 xin dâng cả trăm năm dâng trọn
Phanxico pdf (48KB)
 Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho
Hùng Lân mp3 (4838KB) pdf (32KB)
 Dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu nồng
Phanxico mp3 (2963KB) pdf (32KB)
 Mẹ ơi, hôm nay đoàn con kính dâng lên mẹ
Vincente Phạm Hạnh mp3 (2033KB) pdf (615KB)
 Này rượu nồng bánh trắng ...
Nguyên Lễ mp3 (3865KB) pdf (26KB)
 Lạy mẹ Maria,Mẹ Thiên Chúa,Mẹ Đồng Tring
Hoài Đức mp3 (2048KB) pdf (42KB)
 Dâng Ngài lòng mến vô biên,niềm tin
Thành Tâm mp3 (4774KB) pdf (46KB)
 Ngàn hoa dâng tiến lên Ngài đời con...
Mi Vũ mp3 (5112KB) pdf (35KB)
 Xin đâng lên dâng trọn cuộc đời
Phanxico mp3 (2556KB) pdf (41KB)
 Con dâng về Mẹ một niềm
Kim Long mp3 (694KB) pdf (32KB)
 Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài...
Ân Đức mp3 (4299KB) pdf (76KB)
 Chiều hôm nao, tiếng hát bay cao
Thành Tâm mp3 (4060KB) pdf (44KB)
 đường con đi bao nhiêu năm qua chan hoà
Phanxico pdf (41KB)
 Đàn ca lên muôn cung êm ái với lục huyền cầm
mp3 (2305KB) pdf (30KB)
 Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời
Vinh Hạnh mp3 (2859KB) pdf (42KB)
 Đây nhiệm tích vô cùng cao quí, nào chúng ta phục bái tôn thờ
mp3 (2733KB) pdf (34KB)
 Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh
Hoài Chiên mp3 (2724KB) pdf (42KB)
 Nào hãy hát lên một bài ca mới
Đinh Công Huỳnh mp3 (3332KB) pdf (74KB)
 Chúa là Đấng Từ Bi và giầu lòng xót thương
Anh Tuấn mp3 (2815KB) pdf (567KB)
 Đêm thánh vô cùng...
Hùng Lân mp3 (4000KB) pdf (40KB)
 Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non...
Nguyễn Khắc Tuần mp3 (2071KB) pdf (895KB)
 Nhịp nhàng tay dắt tay lên đền
mp3 (3416KB) pdf (37KB)
 Chúa đã sống lại. Ngài đã ra khỏi...
Ngọc Linh. mp3 (5229KB) pdf (57KB)
 Hãy đến trước Nhan Ngài
K mp3 (3752KB) pdf (42KB)
 Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi!...
Trầm Hương mp3 (1785KB) mp3 (3181KB) mp3 (3181KB) pdf (38KB) pdf (42KB)
 Đấng Cứu Độ chúng ta đã giang trần
Trầm Hương mp3 (3861KB) pdf (290KB)