Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Thánh Vịnh 96 - Lễ Hiển Dung, CN7C PS (Thiên Lý)
 Chúa hiển trị, Người là Đấng tối cao trên toàn cỏi đất..
HANHGUITAR upload ngày 21/07/2017
Cám ơn Ngài (Lm. Nguyễn Văn Tuyên)
 Từng chút nắng từng giọt mưa trên nương đồng xin cảm tạ Ngài
H_V_NGUYEN upload ngày 08/07/2017
HANHGUITAR upload ngày 08/07/2017
Xin Mẹ (Ngọc Kôn.)
 Mẹ ơi xin cho đôi bạn suốt đời thủy chung..
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
Vịnh ca ( TV. 127)
 Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa...
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
Kinh cầu tình yêu (Lm. Nguyễn Duy)
 Quỳ đây tay trao trong tay giây phút vui nầy một ngày...
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
Hương tình dâng hiến (Liên Bình Định)
 Xin dâng Cha tình hồng với bánh khiết tinh. Hương yêu...
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
Thánh vịnh 32 Xin tỏ lòng từ bi (GM. Nguyễn Văn Hòa)
 Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi xuống trên chúng con...
HANHGUITAR upload ngày 26/04/2017
HANHGUITAR upload ngày 26/04/2017
Thiên Chúa Ba Ngôi (LM. Quý Báu)
 Ôi thật huyền siêu một Thiên Chúa Ba Ngôi...
HANHGUITAR upload ngày 23/04/2017
HANHGUITAR upload ngày 23/04/2017
Thánh vịnh 88 (CN13A) (hvh)
 Lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa...
HANHGUITAR upload ngày 23/04/2017
HANHGUITAR upload ngày 23/04/2017
Mừng Chúa lên Trời (Hàn Thư Sinh)
 Cùng hân hoan tôn vinh Chúa đã lên trời. Nhân thế vui...
HANHGUITAR upload ngày 11/04/2017
Thánh vịnh 22 (hvh)
 Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi..
HANHGUITAR upload ngày 03/04/2017
HANHGUITAR upload ngày 03/04/2017