Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Ngôi Lời (Duy Tân)
 Ngôi Lời, hôm nay hôm nay đã nhập thể làm người..
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Dâng về Hài Nhi (Fx. Tin Yêu)
 Bầu trời Bê-Lem đêm đông lạnh giá...
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Đấng Cứu Thế Giáng Sinh ( TV. 96 - đêm GS) (Hải Ánh)
 Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh vì ta...
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Vui lên Sion (Thành Tâm)
 Mừng vui lên Sion. Này đây Chúa ngươi đến rồi...
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Hãy tỉnh thức (TT. new track) (Thành Tâm)
 Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẳn sàng, Vì rằng Con Người sẽ đến...
HANHGUITAR upload ngày 07/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 07/11/2017
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lm Vũ Đức Hiệp)
 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm xưa, một lòng mến Chúa..
H_V_NGUYEN upload ngày 10/10/2017
HANHGUITAR upload ngày 28/09/2017
Hãy tỉnh thức
 Hãy tỉnh thức đi , hãy luôn sẳn sàng,vì rằng Con Người...
HANHGUITAR upload ngày 21/09/2017
HANHGUITAR upload ngày 21/09/2017
Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)
 Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng
HANHGUITAR upload ngày 21/09/2017
The Summons (Kelvingrove)
 Will you come and follow me...
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
A Gift of Love (Tâm tình hiến dâng) (Oanh Sông Lam)
 Biết lấy gì cảm mến Biết lấy chi báo đền...
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
Come Thou Fount of Every Blessing
 Come,thou fount of every blessing, tune my heart...
HANHGUITAR upload ngày 12/08/2017