Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (Nguyễn Quang Huy)
 Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng vui...
HANHGUITAR upload ngày 15/12/2018
HANHGUITAR upload ngày 15/12/2018
Anh Hùng Việt Nam (Kim Long)
 Nhạc chiến thắng vang dội rền trời
HANHGUITAR upload ngày 12/10/2018
HANHGUITAR upload ngày 12/10/2018
Của lễ đời con dâng (Hàn Thư Sinh)
 Dâng lên, dâng lên, dâng lên Chúa uy quyền...
HANHGUITAR upload ngày 30/09/2018
HANHGUITAR upload ngày 30/09/2018
Sứ thần hiệp dâng (Hồng Trần&Phạm Đình Đài)
 Xin dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng...
HANHGUITAR upload ngày 16/09/2018
HANHGUITAR upload ngày 16/09/2018
Bài Ca Phục Vụ
 Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 29/07/2018
Thánh Vịnh 79 (Kim Long)
 Này cụm nho Ngài bứng khi xưa tận bên Ai Cập ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
Xin Dâng Lên Ngài (F-51)
 Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)
 Khi con về lòng tràn niềm vui, khi con về tình yêu chan chứa ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
Thánh Vịnh 77 - Bánh Bởi Trời (Tường ÂN)
 Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời ...
H_V_NGUYEN upload ngày 21/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 21/07/2018
Tung Hô Tin Mừng Thánh Gioan Tẩy Giả
 Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao ...
H_V_NGUYEN upload ngày 18/06/2018
Năm mươi năm (Hải Ánh)
 Năm mươi năm qua rồi, con sống trong ân tình...
HANHGUITAR upload ngày 10/06/2018