Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Xin chỉ bảo con- Thánh vịnh 24 (Tường ÂN)
 Lạy Chúa, xin chỉ cho con bước đường của Ngài...
HANHGUITAR upload ngày 28/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 28/12/2017
Thánh vịnh 24 (CN MC 1B) (hvh)
 Đường nẽo Chúa là ân sủng và trung thành...
HANHGUITAR upload ngày 26/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 26/12/2017
Dâng 6 (Trần Xuân Long)
 Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ đồng lúa...
HANHGUITAR upload ngày 21/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 21/12/2017
Phúc cho người tôn sợ Chúa (Tường ÂN)
 Phức thay cho người tôn sợ Thiên Chúa...
HANHGUITAR upload ngày 20/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 20/12/2017
Ngôi Lời (Duy Tân)
 Ngôi Lời, hôm nay hôm nay đã nhập thể làm người..
HANHGUITAR upload ngày 27/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Dâng về Hài Nhi (Fx. Tin Yêu)
 Bầu trời Bê-Lem đêm đông lạnh giá...
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Đấng Cứu Thế Giáng Sinh ( TV. 96 - đêm GS) (Hải Ánh)
 Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh vì ta...
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Vui lên Sion (Thành Tâm)
 Mừng vui lên Sion. Này đây Chúa ngươi đến rồi...
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/11/2017
Hãy tỉnh thức (TT. new track) (Thành Tâm)
 Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẳn sàng, Vì rằng Con Người sẽ đến...
HANHGUITAR upload ngày 07/11/2017
HANHGUITAR upload ngày 07/11/2017
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lm Vũ Đức Hiệp)
 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm xưa, một lòng mến Chúa..
H_V_NGUYEN upload ngày 10/10/2017