Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 24 tháng 06 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 12 Quanh Năm B - Sinh nhật Thánh Gioan Baotixita (Tẩy giả)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Sinh Nhật Thánh Gioan   mp3 pdf
Đáp Ca: Con Cảm Tạ Chúa *   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Thánh Gioan Tẩy Giả   mp3
Dâng Lễ: Con Chỉ Là Tạo Vật   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh Trần Gian   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Vâng   mp3 pdf
  Năm mươi năm   mp3
  Phó thác   mp3 pdf

Chúa Nhật, 01 tháng 07 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 13 Quanh Năm B - Đức tin có tính cách chửa lành
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trèo Lên Cao Sơn   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 29 - Xin Tạ Ơn   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 13 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Trọn Cuộc Đời   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tin Hay Không Tin.   mp3 pdf
Kết Lễ: Bài ca Dâng Mẹ   mp3 pdf

Chúa Nhật, 08 tháng 07 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 14 Quanh Năm B - Vui thỏa trong sự yếu hèn
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Giáo Xứ Tạ Ơn   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 122-Măt Chúng Con   mp3 pdf txt
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 14 Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Phó thác   mp3 pdf
Kết Lễ: Trong An Bình   mp3 pdf