Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 25 tháng 02 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay Năm B - Đây là Con ta yêu dấu,hãy nghe lời Người
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Kinh Chay   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 115   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 Mùa Chay Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Chúa hiến lễ đời con   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Đưa Môn Sinh Lên Núi   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ   mp3 pdf