Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 21 tháng 10 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật 29 B,CN Truyền Giáo - Hãy làm đầy tớ phục vụ cho tha nhân.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nhanh Lên Nào.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh vịnh 32 Xin tỏ lòng từ bi   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 29 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tấm Lòng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xin Hãy Sai Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ   mp3 pdf

Chúa Nhật, 28 tháng 10 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật thứ 30 Quanh Năm B - Sức mạnh của niềm tin Chúa nhân từ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Lên Đền Thánh.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 125   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 30 QN năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Dâng Cha.   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Cho Con Vững Tin   mp3 pdf
Kết Lễ: Hoa Mân Côi   mp3 pdf
  Tung Hô Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh   mp3 pdf

Chúa Nhật, 04 tháng 11 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật 31 Quanh Năm B - Hai Giới răn trọng nhất.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Reo Vui Mừng   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 17   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 31 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Sứ thần hiệp dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Con Gặp Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình   mp3 pdf