Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 29 tháng 04 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh Năm B - Hợp nhất trong Đức Ki-Tô
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 21b   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 5 Phục Sinh Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Lễ Vật   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Bài Ca Hiệp Nhất.   mp3 pdf
Kết Lễ: Cùng Đem Tin Mừng   mp3 pdf

Chúa Nhật, 06 tháng 05 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh Năm B - Thiên Chúa là tình yêu
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Ngợi Ca.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 97   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 6 Phục Sinh Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Bài Ca Yêu Thương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vì Chúa Là Tình Yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Dâng Lên Mẹ   mp3 pdf