Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 19 tháng 08 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật thứ 20 Quanh Năm B - Đức Ki-Tô là bánh hằng sống
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 33 (Chúa Nhật 20B)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 20 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh Nhiệm Mầu   mp3 pdf
Kết Lễ: Lạy Đức Mẹ La Vang   mp3 pdf
  Phó thác   mp3 pdf
  Trong Cánh Tay Ngài (Tv.30)   mp3   mp3 pdf

Chúa Nhật, 26 tháng 08 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật thứ 21 Quanh Năm B - Lời Chúa là lời hằng sống
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Đền Thánh.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 33   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 21 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tiến Dâng Của Lễ   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Lắng Nghe Tiếng Chúa.   mp3 pdf
Kết Lễ: Thắp Sáng Tin Yêu   mp3 pdf

Chúa Nhật, 02 tháng 09 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật 22 Quanh Năm B - Yêu mến bằng cả tấm lòng
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Ngợi Ca.   mp3 pdf
Đáp Ca: Trong Nhà Người   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 22 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Cùng Dâng Lên   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tôi Không Còn Cô Đơn.   mp3 pdf
Kết Lễ: Dâng Mẹ   mp3 pdf