Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 24 tháng 02 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật Thứ 7 QN C - Bác ái với mọi người, chớ lấy oán báo oán.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Đấng Từ Bi - Tv. 102   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 7 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 9   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Bài Ca Bác Ái*.   mp3 pdf
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình   mp3 pdf
  Thánh vịnh 50 (Thứ Tư lễ tro) ABC   mp3 pdf

Chúa Nhật, 03 tháng 03 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật Thứ 8 QN C - Hãy sống gương lành và thánh thiện.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nhanh Lên Nào.   mp3 pdf
Đáp Ca: Lạy Chúa Thiện Hảo Thay   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 QN năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Chúa Trong Lòng Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Về Bến Thiên Đàng   mp3 pdf
  Thánh vịnh 50 (Thứ Tư lễ tro) ABC   mp3 pdf

Thứ Tư, 06 tháng 03 năm 2019
 Lễ Thứ Tư Lễ Tro ABC - Cầu nguyện trong khiêm hạ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Con Vươn Hồn Lên   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh vịnh 50 (Thứ Tư lễ tro) ABC   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: THTM Thứ Tư Lễ Tro   mp3
Dâng Lễ: Tình Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ăn Cùng Tấm Bánh-Uống Cùng Chén Thánh   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia   mp3 pdf
  Hỡi người hãy nhớ   mp3 pdf
  Hãy Quay Về.   mp3 pdf
  Kinh Chay   mp3 pdf
  Điệp khúc THTM Mùa Chay   mp3
Ghi chú: Nghi thức xức tro:Sau khi LM đọc phúc âm ,LM làm phép tro và xứ tro cho Giáo dân ( Ca doàn hát: Hỡi người hãy nhớ, hãy quay về, kinh chay)