Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 01 tháng 10 năm 2017
 Lễ Chúa Nhật Thứ 26 Quanh Năm A - Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Linh Hồn Tôi 1   mp3 pdf
Đáp Ca: Mừng Vui Lên   mp3   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi   mp3 pdf
Dâng Lễ: Cùng Dâng Với Mẹ   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Trong Cánh Tay Ngài (Tv.30)   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Hoa Mân Côi   mp3 pdf

Chúa Nhật, 08 tháng 10 năm 2017
 Lễ Chúa Nhật Thứ 27 QN A (Thanksgiving) - Chung tay xây đắp nước trời
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cám ơn Ngài   mp3 pdf
Đáp Ca: Này Vườn Nho Thiên Chúa- Tv. 79   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 27 QN Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Chúa Trong Lòng Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Lời Kinh Mân Côi   mp3 pdf