Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 23 tháng 12 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng Năm C - Giáng Sinh đem lại nguồn vui.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vui lên Sion   mp3 pdf
Đáp Ca: Xin Hồi Phục Th.v 79   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 4 Mùa Vọng Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Sứ thần hiệp dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vui Lên   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Vâng   mp3 pdf
  Mừng kính Mẹ Thiên Chúa   mp3 pdf

Thứ Hai, 24 tháng 12 năm 2018
 Lễ Vọng Đêm Giáng Sinh (lúc 5Pm)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Loài NgườiƠi   mp3 pdf pdf
Đáp Ca: Con Sẽ Ca Ngơi - Th.v 88   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Vọng Giáng Sinh (CHIỀU)   mp3 mus pdf
Dâng Lễ: Dâng về Hài Nhi   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ngôi Lời   mp3 pdf
Kết Lễ: Hang Bê-Lem   mp3 pdf
  Tin Vui Trời Be Lem   mp3 pdf
  Trời Đêm Bê Lem   mp3 pdf
Ghi chú: Hiệp lễ gồm 3 bài: Tin vui trời Bê Lem (Hát trước rước lễ)
Rước lễ hát :Ngôi Lời và Trời đêm Be Lem 

Chúa Nhật, 30 tháng 12 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 1 sau Giáng Sinh - Lễ Thánh Gia
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cầu Xin Thánh Gia   mp3 pdf
Đáp Ca: Phúc cho người tôn sợ Chúa   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Thánh Gia   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Trong Máng Cỏ Đơn Sơ   mp3 pdf
Kết Lễ: Hang Bê-Lem   mp3 pdf