Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Thánh Lễ Tình Yêu (Hàn Thư Sinh)
 Trong bữa tiệc ly Chúa làm phép bánh và rượu....
HANHGUITAR upload ngày 17/03/2019
HANHGUITAR upload ngày 19/01/2019
THTM Thứ Tư Lễ Tro (Vincente Phạm Hạnh)
 Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim trong sạch..
H_V_NGUYEN upload ngày 02/03/2019
HANHGUITAR upload ngày 19/02/2019
Điệp khúc THTM Mùa Chay
 Lạy Chúa Ki-Tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngợi khen Ngài.
HANHGUITAR upload ngày 19/02/2019
Tung Hô Tin Mừng CN 7 QN Năm C (Vincente Phạm Hạnh)
 Lạy Chúa, lời của Chúa là Thần Trí ...
H_V_NGUYEN upload ngày 16/02/2019
H_V_NGUYEN upload ngày 16/02/2019
Thánh vịnh 50 (Thứ Tư lễ tro) ABC (Thái Nguyên)
 Nguyện xót thương con, theo lòng nhân hậu của Chúa..
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019
Hỡi người hãy nhớ (Kim Long)
 Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro...
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019
HANHGUITAR upload ngày 12/02/2019
Tung Hô Tin Mừng CN 6 QN Năm C (Vincente Phạm Hạnh)
 Chúa phán: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy ...
H_V_NGUYEN upload ngày 09/02/2019
H_V_NGUYEN upload ngày 09/02/2019
Mình Máu Thánh (Hải Ánh)
 Lạy Mình Máu Thánh Chúa Ki-Tô...
HANHGUITAR upload ngày 06/01/2019
HANHGUITAR upload ngày 06/01/2019
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (Nguyễn Quang Huy)
 Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng vui...
HANHGUITAR upload ngày 15/12/2018
HANHGUITAR upload ngày 15/12/2018
Anh Hùng Việt Nam (Kim Long)
 Nhạc chiến thắng vang dội rền trời
HANHGUITAR upload ngày 12/10/2018
HANHGUITAR upload ngày 12/10/2018
Của lễ đời con dâng (Hàn Thư Sinh)
 Dâng lên, dâng lên, dâng lên Chúa uy quyền...
HANHGUITAR upload ngày 30/09/2018