Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Hãy tỉnh thức
 Hãy tỉnh thức đi , hãy luôn sẳn sàng,vì rằng Con Người...
HANHGUITAR upload ngày 21/09/2017
HANHGUITAR upload ngày 21/09/2017
Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)
 Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng
HANHGUITAR upload ngày 21/09/2017
The Summons (Kelvingrove)
 Will you come and follow me...
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
A Gift of Love (Tâm tình hiến dâng) (Oanh Sông Lam)
 Biết lấy gì cảm mến Biết lấy chi báo đền...
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
HANHGUITAR upload ngày 15/08/2017
Come Thou Fount of Every Blessing
 Come,thou fount of every blessing, tune my heart...
HANHGUITAR upload ngày 12/08/2017
HANHGUITAR upload ngày 12/08/2017
Loài NgườiƠi (Văn Thiều)
 Loài người ơi, tới Bê-lem tôn thờ Ngôi hai
HANHGUITAR upload ngày 12/08/2017
Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)
 Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima
HANHGUITAR upload ngày 12/08/2017
Thánh vịnh 96 Lễ Hiển Dung-CN7PSC (Thiên Lý)
 Chúa hiển trị, Người là Đấng tối cao trên toàn cõi đất
HANHGUITAR upload ngày 29/07/2017
HANHGUITAR upload ngày 29/07/2017
Thánh Vịnh 96 - Lễ Hiển Dung, CN7C PS (Thiên Lý)
 Chúa hiển trị, Người là Đấng tối cao trên toàn cỏi đất..
HANHGUITAR upload ngày 21/07/2017
Cám ơn Ngài (Lm. Nguyễn Văn Tuyên)
 Từng chút nắng từng giọt mưa trên nương đồng xin cảm tạ Ngài
H_V_NGUYEN upload ngày 08/07/2017
HANHGUITAR upload ngày 08/07/2017
Xin Mẹ (Ngọc Kôn.)
 Mẹ ơi xin cho đôi bạn suốt đời thủy chung..
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
Vịnh ca ( TV. 127)
 Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa...
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017
HANHGUITAR upload ngày 03/06/2017