Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Sứ thần hiệp dâng (Hồng Trần&Phạm Đình Đài)
 Xin dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng...
HANHGUITAR upload ngày 16/09/2018
HANHGUITAR upload ngày 16/09/2018
Bài Ca Phục Vụ
 Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời ...
H_V_NGUYEN upload ngày 29/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 29/07/2018
Thánh Vịnh 79 (Kim Long)
 Này cụm nho Ngài bứng khi xưa tận bên Ai Cập ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
Xin Dâng Lên Ngài (F-51)
 Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)
 Khi con về lòng tràn niềm vui, khi con về tình yêu chan chứa ...
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 28/07/2018
Thánh Vịnh 77 - Bánh Bởi Trời (Tường ÂN)
 Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời ...
H_V_NGUYEN upload ngày 21/07/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 21/07/2018
Tung Hô Tin Mừng Thánh Gioan Tẩy Giả
 Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao ...
H_V_NGUYEN upload ngày 18/06/2018
Năm mươi năm (Hải Ánh)
 Năm mươi năm qua rồi, con sống trong ân tình...
HANHGUITAR upload ngày 10/06/2018
Phó thác (Kiều Linh)
 Chúa ơi hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn..
HANHGUITAR upload ngày 09/06/2018
HANHGUITAR upload ngày 09/06/2018
Tung Hô Tin Mừng CN 10 QN Năm B (Vincente Phạm Hạnh)
 Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe ...
H_V_NGUYEN upload ngày 09/06/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 09/06/2018
Sinh Nhật Thánh Gioan (Bạch Vân)
 Hân hoan tấu lên khúc ca ngợi mừng...
HANHGUITAR upload ngày 24/05/2018
HANHGUITAR upload ngày 24/05/2018