Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Tình yêu mến (Cao Huy Hoàng)
 Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu.
HANHGUITAR upload ngày 13/04/2018
HANHGUITAR upload ngày 13/04/2018
Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)
 Xin cảm tạ Cha xin cám ơn Trời đã ban cho đời con có mẹ cha ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình (Phanxico)
 Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Ngày Xuân Xin Dâng (Phanxico)
 Ngày xuân xin dâng lên Cha, đóa hoa hồng vườn xanh ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Thánh Vịnh 127 - Lễ Mồng Hai Tết (Thái Nguyên)
 Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Kinh Đầu Xuân (Đức Dũng)
 Trong nắng xuân hồng đàn chim hát ca vang lừng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Xuân an bình (Đức Vượng)
 Xuân sang Xuân nhẹ sang...
HANHGUITAR upload ngày 26/01/2018
HANHGUITAR upload ngày 26/01/2018
Bánh Trường Sinh (Phạm Liên Hùng)
 Tôi là bánh trường sinh, Bánh từ trời ban xuống...
HANHGUITAR upload ngày 19/01/2018
HANHGUITAR upload ngày 19/01/2018
Xin chỉ bảo con- Thánh vịnh 24 (Tường ÂN)
 Lạy Chúa, xin chỉ cho con bước đường của Ngài...
HANHGUITAR upload ngày 28/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 28/12/2017
Thánh vịnh 24 (CN MC 1B) (hvh)
 Đường nẽo Chúa là ân sủng và trung thành...
HANHGUITAR upload ngày 26/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 26/12/2017