Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)
 Xin cảm tạ Cha xin cám ơn Trời đã ban cho đời con có mẹ cha ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình (Phanxico)
 Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Ngày Xuân Xin Dâng (Phanxico)
 Ngày xuân xin dâng lên Cha, đóa hoa hồng vườn xanh ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Thánh Vịnh 127 - Lễ Mồng Hai Tết (Thái Nguyên)
 Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Kinh Đầu Xuân (Đức Dũng)
 Trong nắng xuân hồng đàn chim hát ca vang lừng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Xuân an bình (Đức Vượng)
 Xuân sang Xuân nhẹ sang...
HANHGUITAR upload ngày 26/01/2018
HANHGUITAR upload ngày 26/01/2018
Bánh Trường Sinh (Phạm Liên Hùng)
 Tôi là bánh trường sinh, Bánh từ trời ban xuống...
HANHGUITAR upload ngày 19/01/2018
HANHGUITAR upload ngày 19/01/2018
Xin chỉ bảo con- Thánh vịnh 24 (Tường ÂN)
 Lạy Chúa, xin chỉ cho con bước đường của Ngài...
HANHGUITAR upload ngày 28/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 28/12/2017
Thánh vịnh 24 (CN MC 1B) (hvh)
 Đường nẽo Chúa là ân sủng và trung thành...
HANHGUITAR upload ngày 26/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 26/12/2017
Dâng 6 (Trần Xuân Long)
 Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ đồng lúa...
HANHGUITAR upload ngày 21/12/2017
HANHGUITAR upload ngày 21/12/2017