Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Danh Sách
Tìm Bài Hát :   Upload
 Bài mới   All   ABC   DEG   HIK   LMN   OPQ   RST   UVXY   Other 
Tên Bài HátFile
Sinh Nhật Thánh Gioan (Bạch Vân)
 Hân hoan tấu lên khúc ca ngợi mừng...
HANHGUITAR upload ngày 24/05/2018
HANHGUITAR upload ngày 24/05/2018
Chúa rộng lượng từ bi (TV. 129) (Viễn Xứ)
 Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu....
HANHGUITAR upload ngày 22/05/2018
HANHGUITAR upload ngày 22/05/2018
Sống Có Mẹ.
 Mẹ ơi, đã nhiều năm con sống cô đơn
HANHGUITAR upload ngày 11/05/2018
Dòng suối hồng ân (Văn Duy Tùng)
 Hồng ân Thiên Chúa bao la hải hà...
HANHGUITAR upload ngày 29/04/2018
HANHGUITAR upload ngày 29/04/2018
Tình yêu mến (Cao Huy Hoàng)
 Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu.
HANHGUITAR upload ngày 13/04/2018
HANHGUITAR upload ngày 13/04/2018
Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)
 Xin cảm tạ Cha xin cám ơn Trời đã ban cho đời con có mẹ cha ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình (Phanxico)
 Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Ngày Xuân Xin Dâng (Phanxico)
 Ngày xuân xin dâng lên Cha, đóa hoa hồng vườn xanh ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Thánh Vịnh 127 - Lễ Mồng Hai Tết (Thái Nguyên)
 Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Kinh Đầu Xuân (Đức Dũng)
 Trong nắng xuân hồng đàn chim hát ca vang lừng ...
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
H_V_NGUYEN upload ngày 03/02/2018
Xuân an bình (Đức Vượng)
 Xuân sang Xuân nhẹ sang...
HANHGUITAR upload ngày 26/01/2018