Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 26 tháng 05 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh Năm C - Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 66 ( Đáp Câu 2 )   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 6 Phục Sinh Năm ABC   mp3 pdf
Dâng Lễ: Cùng Dâng Lên   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Thương Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ.   mp3 pdf

Chúa Nhật, 02 tháng 06 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 7 Phục Sinh Năm ABC - Lễ Thăng Thiên
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Chúa Lên Trời   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa Lên Trời (Th.v 46)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN Lễ Chúa Thăng Thiên   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mừng Chúa lên Trời   mp3 pdf
Kết Lễ: Đừng Đứng Đó   mp3 pdf

Chúa Nhật, 09 tháng 06 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật Thứ 8 Phục Sinh Năm ABC - Chúa Thánh Thần hiện xuống.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nguyện Xin Chúa Thánh Thần   mp3 pdf
Đáp Ca: Lễ Hiện Xuống. Th.V 103   mp3 pdf
  Lạy Chúa Thánh Thần.   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Nguyện Thánh Linh   mp3 pdf
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Đi   mp3 pdf pdf