Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 02 tháng 10 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 27 Quanh Năm C - Sức mạnh của niềm tin
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Nêu Các Ngươi Th.v 94   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 27 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tấm Lòng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Cho Con Vững Tin   mp3 pdf
Kết Lễ: Hoa Mân Côi   mp3 pdf

Chúa Nhật, 09 tháng 10 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 28 Quanh Năm C - Sống tri ân và cảm tạ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Reo Vui Mừng   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 97 (Update)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 28 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của lễ đời con dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ăn Cùng Tấm Bánh-Uống Cùng Chén Thánh   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ   mp3 pdf

Chúa Nhật, 16 tháng 10 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 29 Quanh Năm C - Phải kiên trì cầu nguyện
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Thánh Điện 1   mp3 pdf
Đáp Ca: Ơn Phù Hộ - Tv. 120   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 29 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Chúa Trong Lòng Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Lời Kinh Mân Côi   mp3 pdf