Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Thứ Bảy, 02 tháng 12 năm 2023
 Lễ Cưới (Nghi Thức Hôn Phối) Lúc 11 giờ sáng
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đền Thánh Giao Duyên   mp3 pdf
Đáp Ca: Vinh Phúc Th.v. 127   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Cưới   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Kinh cầu tình yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Diễm Tình Ca 3   mp3 pdf
Ghi chú: Vì là nghi thức hôn phối nên không có dâng lễ. ACE cố gắng đi sớm hơn (10:30AM) để ôn lại bài hát. 

Chúa Nhật, 03 tháng 12 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Chờ đợi trong Tỉnh Thức
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trời cao   mp3 pdf
Đáp Ca: Xin Hồi Phục Th.v 79   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 1 Mùa Vọng Năm A-B-C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Lễ Vật   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Hãy Tỉnh Thức   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf
  Trong Đêm Hồng Phúc   mp3   mp3   mp3 pdf
  Đêm Bình An ***   mp3 pdf
Ghi chú: 2 bài cuối mình tập để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh và Đêm Diễn Nguyện. ACE cố gắng nghe trước để tập cho nhanh 

Chúa Nhật, 10 tháng 12 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Chúa Sắp Đến, Hãy Dọn Đường Cho Người
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trong Rừng Sâu   mp3 pdf
Đáp Ca: Lòng Ngài Nhân Ái. Th.v 84   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 Mùa Vọng Năm A-B-C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 9   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mưa Vị Công Chính   mp3 pdf
Kết Lễ: Dâng Mẹ   mp3 pdf
  Trong Đêm Hồng Phúc   mp3   mp3   mp3 pdf
  Đêm Bình An ***   mp3 pdf
Ghi chú: 2 bài cuối mình tập để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh và Đêm Diễn Nguyện. ACE cố gắng nghe trước để tập cho nhanh