Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 18 tháng 04 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 3 Phục Sinh năm B - Chúa Ki-Tô của Hiến Tế
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Chỗi Dậy.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Lễ Yêu Thương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xin Chúa Ở Lại   mp3 pdf

Chúa Nhật, 25 tháng 04 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Phục Sinh năm B - Chúa là Mục Tử tốt lành (CN Chúa chiên lành)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Chúa Là Mục Tử   mp3 pdf
Dâng Lễ: Nén Hương Con Dâng   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Chúa Chăn Nuôi Tôi (3) Th.v 22   mp3 pdf