Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 21 tháng 07 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 16 Quanh Năm C - Lắng nghe tiếng Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hành Trang Người Trẻ   mp3 pdf
Đáp Ca: Trong Nhà Người   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 16 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lời Thiêng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Lắng Nghe Tiếng Chúa.   mp3 pdf
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con   mp3 pdf

Chúa Nhật, 28 tháng 07 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 17 Quanh Năm C - Hãy kiên trì khi cầu nguyện, hãy xin thì sẽ được.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Ngàn Dân Ơi.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 137   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 17 QN Năm C   mp3 pdf pdf
Dâng Lễ: Dâng Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Trông Cậy Chúa.   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf

Chúa Nhật, 04 tháng 08 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 18 Quanh Năm C - Hãy tìm kiếm sự trên trời.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Nêu Các Ngươi Th.v 94   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 18 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Vẹn Toàn   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Mẹ La Vang-Mẹ Chúng Con.   mp3 pdf