Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 17 tháng 11 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 33 Qaunh Năm C - Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Anh Hùng Tử Đạo   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh vịnh 125 Các Thánh Tử Đạo VN   mp3 mus pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo VN   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của lễ đời con dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Anh Hùng Việt Nam   mp3 pdf
Kết Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng   mp3   mp3 pdf

Chúa Nhật, 24 tháng 11 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 34 Quanh Năm C - Lễ Chúa Ki-Tô là Vua
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hoan Hô Vua Giêsu   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 121_Tôi Vui Mừng   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 34 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Vẹn Toàn   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vạn Tuế Chúa Là Vua   mp3 pdf
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn   mp3 pdf