Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 31 tháng 10 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 31 Quanh Năm B - Hai giới răn trọng nhất
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cửa Công Chính.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 17   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 31 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Sứ thần hiệp dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Con Gặp Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình   mp3 pdf

Chúa Nhật, 07 tháng 11 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 32 Quanh Năm B - Giá trị đồng tiền của bà góa nghèo
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 145 * Đáp Câu 4   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 32 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Người   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ăn Cùng Tấm Bánh-Uống Cùng Chén Thánh   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con   mp3 pdf

Chúa Nhật, 14 tháng 11 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 33 Quanh Năm B - Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Anh Hùng Tử Đạo   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh vịnh 125 Các Thánh Tử Đạo VN   mp3 mus pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo VN   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của lễ đời con dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Anh Hùng Việt Nam   mp3 pdf
Kết Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng   mp3   mp3 pdf