Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 17 tháng 01 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Quanh Năm B - Hãy giới thiệu Chúa cho người khác
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Lễ Hết   mp3 pdf

Chúa Nhật, 24 tháng 01 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 3 Quanh Năm B - Cầu cho sự hiệp nhất
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Con Vươn Hồn Lên   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng 6   mp3   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Bài Ca Hiệp Nhất.   mp3 pdf
Kết Lễ: Ra Về Có Chúa   mp3 pdf

Chúa Nhật, 31 tháng 01 năm 2021
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Quanh Năm B - Chúa Giê-Su là con Thiên Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trước Nhan Chúa   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Biết Chúa Biết Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Sống Cho Tin Mừng   mp3 pdf