Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 05 tháng 04 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật Thứ 6 MC năm A (Lễ Lá) - Vinh quang và thập giá>
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Thánh Điện (Lễ Lá)   mp3 pdf
Đáp Ca: Lạy Chúa Con Thờ- Th.v 21   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN Lễ Lá và Thứ Sáu T.Th.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 6   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Con Đường Ngài Đã Đi Qua   mp3 pdf
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con   mp3 pdf

Thứ Năm, 09 tháng 04 năm 2020
 Lễ Thứ Năm Tuần Thánh - Lễ tiệc ly.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương   mp3 pdf
Đáp Ca: Chén Chúc Tụng-Thánh Vịnh 115   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Chúa Chiều Xưa   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Thánh Lễ Tình Yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Mình Máu Thánh   mp3 pdf
Ghi chú: Chị không biết Giáo phận có cho phép làm thứ Năm Tuần Thánh? hoặc chỉ làm đơn giản, nên không post lên rửa chân và kiệu Thánh Thể qua nhà chầu. 

Chúa Nhật, 12 tháng 04 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật Thứ 1 Phục Sinh - Hãy vui mừng vì Chúa đã sống lại.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đức KiTô Đã Phục Sinh   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 117 - Ngày Chúa Lập Ra   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 1 Phục Sinh A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Vẹn Toàn   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mừng Chúa Phục Sinh   mp3 pdf
Kết Lễ: Chúa Đã Sống Lại   mp3 pdf
  Hoan Ca Phục Sinh   mp3 pdf