Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 12 tháng 07 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật thứ 15 Quanh Năm A - Dụ ngôn người gieo giống.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 64   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 15 QN Nam A.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xin Hãy Sai Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Đi   mp3 pdf pdf

Chúa Nhật, 19 tháng 07 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật thứ 16 Quanh Năm A - Chúa cho thời gian để ăn năn sám hối.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Chỗi Dậy.   mp3 pdf
Đáp Ca: Chính Chúa Là - Th.v 85   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 13 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Thương Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Nguồn Cậy Trông   mp3 pdf

Chúa Nhật, 26 tháng 07 năm 2020
 Lễ Chúa Nhật thứ 17 Quanh Năm A - Nước trời là kho tàng quý báo.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đến Trước Nhan Ngài   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 118   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 14 Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Bài Ca Yêu Thương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ăn Cùng Tấm Bánh-Uống Cùng Chén Thánh   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Mẹ Vinh Quang.   mp3 pdf