Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 30 tháng 01 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Quanh Năm C - Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cửa Công Chính.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 70   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 4 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng Mùa Xuân   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vì Chúa Là Tình Yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Mẹ Là Mùa Xuân Cứu Độ   mp3 pdf

Thứ Ba, 01 tháng 02 năm 2022
 Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới - Mùng Một Tết - Ca Đoàn hát lễ lúc 6:00 PM
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Dâng Chúa Mùa Xuân   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 8   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Mòng 1 Tết Nguyên Đán.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng Đầu Năm   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Xuân Tạ Ơn.   mp3 pdf
Kết Lễ: Ngày Xuân cầu Mẹ   mp3 pdf

Chúa Nhật, 06 tháng 02 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 5 Quanh Năm C - Mầu nhiệm của ơn gọi dù ta bất xứng
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Ngợi Ca.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 137-Đáp 1   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 5 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Thương Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Cùng Đem Tin Mừng   mp3 pdf