Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 20 tháng 10 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 29 Quanh năm C - Phải kiên trì cầu nguyện (CN truyển giáo)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Thánh Điện 1   mp3 pdf
Đáp Ca: Ơn Phù Hộ - Tv. 120   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 29 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Chúa Trong Lòng Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Lời Kinh Mân Côi   mp3 pdf

Chúa Nhật, 27 tháng 10 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 30 Quanh Năm C - Sống khiêm nhu
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Thúc Trống Lên   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 33B Đáp 2 ( CNQN 30C)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 30 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Cho Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Tràng Hoa Mân Côi   mp3 pdf

Thứ Bảy, 02 tháng 11 năm 2019
 Lễ Thứ Bảy, lúc 11 Am - Kính thánh Martino (Hội nuôi dưỡng ơn gọi) no
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Trong Nhà Người   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Thánh Martino   mp3 pdf
Dâng Lễ: Sứ thần hiệp dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Trong Cánh Tay Ngài (Tv.30)   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Thánh Martino   mp3 pdf