Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 01 tháng 10 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật 26 TN A - Sống Chính Trực và Vâng Phục
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nhanh Lên Nào.   mp3 pdf
Đáp Ca: Con Vuơn Tới Chúa. Tv 24.   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 26 QN Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên Cha   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Thương Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Tràng Hoa Mân Côi   mp3 pdf

Chúa Nhật, 08 tháng 10 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật 27 TN A - Chung Tay Xây Đắp Nước Trời
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cám ơn Ngài   mp3 pdf
Đáp Ca: Này Vườn Nho Thiên Chúa- Tv. 79   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 27 QN Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Chúa Trong Lòng Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Lời Kinh Mân Côi   mp3 pdf

Chúa Nhật, 15 tháng 10 năm 2023
 Lễ Chúa Nhât 28 TN A - Hãy Biết đáp Trả Lời Mời Gọi của Thiên Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh vịnh 22   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 28 QN Năm A   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Về Bên Chúa   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ   mp3 pdf