Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 

Mục đích về việc xây dựng website (cadoan.net):

  • Việc tập hát đầy đủ và hiệu quả là một trong những khó khăn chung mà hầu như tất cả mọi ca đoàn đều gặp phải. Các ca viên vì cuộc sống bận rộn của mình nên đôi khi không thể bỏ nhiều thời gian dành cho việc tập hát.
  • Ngày nay, Internet đã mang lại cho con người nhiều sự thuận tiện về nhiều mặt. Bạn có thể giao dịch, hoạt động, mua bán, làm việc mà không phải bước chân ra khỏi nhà.
  • Nếu áp dụng đựơc những gì Internet đã và sẽ mang lại, thì việc tập hát qua Internet và bằng computer sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho ca viên và ca trưởng.

Những mục tiêu trong việc xây dựng website:

  • Có được đầy đủ các bài thánh nhạc, thánh ca Việt Nam ở nhiều thể loại để ca viên có thể dễ dàng tiếp cận, như: dạng mp3, midi,... hoặc cao hơn như music sheets ở dạng sibelius and finale. Các file nhạc sẽ được hệ thống hóa: xếp theo ABC theo tên, theo câu đầu, theo thể loại... nhằm dễ dàng việc tra cứu
  • Mỗi ca đoàn sẽ có một trang riêng để trao đổi riêng với nhau qua mạng. Các bài hát cho một thánh lễ sẽ được ca trưởng lên lịch trước 1 tuần, 2 tuần hoặc 1 tháng hoặc xa hơn. Để ca viên có thể nắm trước, nghe trước và tập trước.
  • Ở trên là 2 mục tiêu chính. Các mục tiêu phụ mà website hướng tới là: sự giao lưu qua mạng giữa các ca viên, giữa các ca đoàn. Xa hơn có thể là sự học tập lẫn nhau về nhạc lý, nhạc đạo và sống đạo.