Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 19 tháng 11 năm 2017
 Lễ Chúa Nhật Thứ 33 Quanh Năm A - Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Anh Hùng Tử Đạo   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh vịnh 125 Các Thánh Tử Đạo VN   mp3 mus pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo VN   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Vẹn Toàn   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   mp3 pdf
Kết Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng   mp3   mp3 pdf
  Vui lên Sion   mp3 pdf

Chúa Nhật, 26 tháng 11 năm 2017
 Lễ Chúa Nhật Thứ 34 Quanh Năm A - Lễ Chúa Ki-Tô Vua (Bổn mạng ca đoàn Niềm Tin)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hoan Hô Vua Giêsu   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa Chăn Nuôi Tôi (3) Th.v 22   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 34 QN Năm A ( Lễ Kitô Vua )   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Về Ngài   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vạn Tuế Chúa Là Vua   mp3 pdf
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ   mp3 pdf

Chúa Nhật, 03 tháng 12 năm 2017
 Lễ Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng - Chờ đợi trong tỉnh thức
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trời cao   mp3 pdf
Đáp Ca: Xin Hồi Phục Th.v 79   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 1 Mùa Vọng Năm A-B-C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Lễ Vật   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Hãy Tỉnh Thức   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf