Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 21 tháng 01 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 3 Quanh Năm B - Hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Con Vươn Hồn Lên   mp3 pdf
Đáp Ca: Xin Chỉ Cho Con (TV 24)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 3 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng 6   mp3   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Tình Chúa Cho Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Ra Về Có Chúa   mp3 pdf

Chúa Nhật, 28 tháng 01 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Quanh Năm B - Chúa Giê-Su là con Thiên Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trước Nhan Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Nêu Các Ngươi Th.v 94   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 4 QN Nam B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Biết Chúa Biết Con   mp3 pdf
Kết Lễ: Sống Cho Tin Mừng   mp3 pdf