Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 24 tháng 03 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay C - Hãy ăn năn hối cải
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Trở Về.   mp3 pdf
Đáp Ca: Đấng Từ Bi - Tv. 102   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 3 Mùa Chay Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Xin Dâng 9   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Thánh Lễ Tình Yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia   mp3 pdf
  Điệp khúc THTM Mùa Chay   mp3

Chúa Nhật, 31 tháng 03 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay C - Chúa là người Cha nhân từ
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Sám Hối 5   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 33   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 4 Mùa Chay Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Lạy Cha Tha Thứ   mp3 pdf
Kết Lễ: Về Bến Thiên Đàng   mp3 pdf
  Điệp khúc THTM Mùa Chay   mp3