Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 30 tháng 09 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật 26 Quanh Năm B - Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 18B Giới Răn Chúa   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 26 Qn Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Trong Cánh Tay Ngài (Tv.30)   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Sống Đức Tin Như Mẹ   mp3 pdf
  Sứ thần hiệp dâng   mp3 pdf

Chúa Nhật, 07 tháng 10 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật 27 Quanh Năm B - Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Mừng Khen GiaVê   mp3 pdf
Đáp Ca: Mừng Vui Lên   mp3   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi   mp3 pdf
Dâng Lễ: Cùng Dâng Với Mẹ   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ăn Cùng Tấm Bánh-Uống Cùng Chén Thánh   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Hoa Mân Côi   mp3 pdf

Chúa Nhật, 14 tháng 10 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật 28 Quanh Năm B - Từ bỏ mọi sự theo Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đến Trước Nhan Ngài   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 89   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 28 QN năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Lễ Yêu Thương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Theo Chúa   mp3 pdf
Kết Lễ: Lời Kinh Mân Côi   mp3 pdf