Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 20 tháng 01 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật thứ 2 QN C - Tin tưởng vào quyền năng của Chúa.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trước Nhan Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Quyền Năng Chúa Tv.95.   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 QN năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tấm Lòng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Hợp ca Tán Tụng - Tv. 32   mp3 pdf
Kết Lễ: Trong An Bình   mp3 pdf

Chúa Nhật, 27 tháng 01 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật Thứ 3 QN C - Lời Chúa là thần khí, hãy đi rao giảng tin mừng
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Về Nơi Đây   mp3 pdf
Đáp Ca: Lời Ban Sự Sống - Th. v 18.   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 3 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lời Thiêng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mình Máu Thánh   mp3 pdf
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con   mp3 pdf

Chúa Nhật, 03 tháng 02 năm 2019
 Lễ Chúa Nhật Thứ 4 QN C - Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình.
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Cửa Công Chính.   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 70   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 4 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng Mùa Xuân   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vì Chúa Là Tình Yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Mẹ Là Mùa Xuân Cứu Độ   mp3 pdf