Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 22 tháng 07 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 16 Quanh Năm B - Người Mục Tử tốt lành
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Chúa Là Mục Tử   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa Chăn Nuôi Tôi 2   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 16 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Lễ Vật   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Đồng Cỏ Tươi   mp3 pdf
Kết Lễ: Mẹ Đầy Ơn Phúc   mp3 pdf

Thứ Bảy, 28 tháng 07 năm 2018
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hôm Nay Hân Hoan   mp3 pdf
Đáp Ca: Vinh Phúc Th.v. 127   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Cưới   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hương tình dâng hiến   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Kinh cầu tình yêu   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Mẹ   mp3 pdf
  Diễm Tình Ca 3   mp3 pdf
Ghi chú: Lễ cưới ngày CN 29-7-2018 lúc 2Pm  

Chúa Nhật, 29 tháng 07 năm 2018
 Lễ Lễ cưới lúc 2Pm của Thanh & Lân
 Lễ Chúa Nhật thứ 17 Quanh Năm B -Phép lạ bánh và cá
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Lục Huyền Cầm Tấu Vang - Tv.70   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 144*   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 17 QN Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Như Lễ Tế Tình Yêu   mp3   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Cùng Đem Tin Mừng   mp3 pdf