Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 25 tháng 11 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật 34 Quanh Năm B - Lễ Chúa Ki-Tô Vua ( Bổn mạng cđ Niềm Tin)
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Hoan Hô Vua Giêsu   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 92   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 34 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Dâng Lễ Vật   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Vạn Tuế Chúa Là Vua   mp3 pdf
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn   mp3 pdf

Chúa Nhật, 02 tháng 12 năm 2018
 Lễ
 Lễ Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng Năm C - Hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi gần đến
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trời cao   mp3 pdf
Đáp Ca: Con Vuơn Tới Chúa. Tv 24.   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 1 Mùa Vọng Năm A-B-C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Đôi Tay Này   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Hãy Tỉnh Thức   mp3 pdf
Kết Lễ: Lễ Hết   mp3 pdf

Chúa Nhật, 09 tháng 12 năm 2018
 Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm C
 Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm C - Hãy sửa đường sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Trong Rừng Sâu   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 125   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 Mùa Vọng Năm A-B-C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mưa Vị Công Chính   mp3 pdf
Kết Lễ: Trong An Bình   mp3 pdf