Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 30 tháng 07 năm 2017
 Lễ Chúa Nhật Thứ 17 Quanh Năm A - Nước trời là kho tàng quí giá
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Đến Trước Nhan Ngài   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 118   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 14 Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Bài Ca Yêu Thương   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Ăn Cùng Tấm Bánh-Uống Cùng Chén Thánh   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Mẹ Vinh Quang.   mp3 pdf

Chúa Nhật, 06 tháng 08 năm 2017
 Lễ Chúa Nhật Thứ 18 Quanh Năm A - Lễ Chúa hiển dung
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Thúc Trống Lên   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 96 - Lễ Hiển Dung, CN7C PS   mp3
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 2 Mùa Chay Năm B   mp3 pdf
Dâng Lễ: Cùng Dâng Lên   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Đưa Môn Sinh Lên Núi   mp3 pdf pdf
Kết Lễ: Dâng Mẹ   mp3 pdf